Trygga entreprenadprojekt utan överraskningar

Rikstäckande entreprenör med lokala förankringar och kontor som täcker hela Sverige

Fönsterbyte

Fönsterbyte för fastigheter & BRF

När man ska byta fönster på fastigheter & bostadsrättsföreningar är det mycket att tänka på. En hel del handlar om kommunikation & förklaringen av processen. Där går vi in och tar ett helhets ansvar för ert fönsterbyte.​

Trygga fönsterbyten

EPT är en helhetsleverantör av trygga fönsterbyten för fastighetsägare & bostadsrättsföreningar. Vi fokuserar på att ge våra kunder en smidig & effektiv process där ett 100 procentigt fönsterbyte är vårt huvudfokus.

Självklara valet för HSB

Vi har erfarenhet av alla typer av uppdrag & kunder med den gemensamma nämnaren: ett proffesionellt & snyggt resultat. Vi är det självklara valet vid fönsterbyten för HSB.

Rikstäckande fönsterbyten

Precis som det låter i rubriken byter vi fönster över hela vårt avlånga land. Oavsett om du vill byta fönster i Malmö i söder eller Kiruna i norr garanterar vi dig samma högkvalitativa resultat.

Fasadrenovering

Fasaden - grunden för första intrycket

Fasadrenoveringar

Fasaden är grunden för det första intrycket en besökare får av fastigheten. Det ska inte bara vara snyggt utan även verka som skydd mot väder och vind. I likhet med fönster så är både tak och fasad stora energibovar. Står man i fundering om att byta fönster kan det vara bra att se över fasaderna och taken i samband med fönsterbytet.

Viktigt att tänka på är att göra de olika momenten i rätt ordning. Först fönster sedan fasad. Detta för att undvika eventuella fasadskador samt fuktgenomträngningar vilken i sin tur medför merkostnader.

Vi kan i samband med våra samarbetspartners stå för totalentreprenaden för att underlätta entreprenaden för er.

Rådgivning & konsultstöd

Låt oss hjälpa dig

Rådgivning & konsultstöd

Vi har hjälpt allt från konsulter till föreningar samt statliga myndigheter. Det har varit allt från rådgivning och sakfrågor till inventeringar och utredningar inom fönster och buller.

Vi kan erbjuda er kompetens gällande

  • Fönster
  • Buller
  • Fasad

Tveka inte att kontakta oss!
Vår strävan i konsultstödet är att vara kunskapskälla, vägvisare, pådrivare, katalysator, ifrågasättare och bollplank. Vi är starkt inriktade på att åstadkomma konkreta resultat hos uppdragsgivaren.

Sanering

Trygg, utbildad & certifierad

Förekomst av asbest

Asbest finns inte bara i de välbekanta eternitplattorna utan går att finna på flera olika ställen i hus byggda före 1977. Vanligast är att man hittar asbest och gör asbestsaneringar i hus byggda på 50-, 60- och 70-talet. Dock kan asbest även förekomma i äldre hus som har blivit renoverade under denna tid.

Sanering asbesthaltig fog

Den sanering som ligger närmast vårt special område som är fönsterentreprenader är sanering av asbesthaltig fog samt asbesthaltiga fönsterbänkar. Den asbesthaltiga fogen är ofta dold bakom plåtbeklädnader och ibland kan det förekomma att fönster monterats i modulbyggda sektioner där fönster är limmade med asbesthaltigt lim. I våra fönsterentreprenader utför vi ofta dessa saneringar själva.

Eternitsanering

Behöver ni hjälp med eternitsanering? Har ni eternittak eller kanske eternitplattor någonstans i eller på huset? Då kan vi hjälpa er med eternitsaneringen – säkert, smidigt och noggrant. 

Eternit är ett asbesthaltigt material som började tillverkas i början av 1900 – talet och användes i asbest plattor på hus fasader och tak runt 30-50 talet. Det består bland annat utav en blandning av cement och asbest. Asbestfibrerna bidrog till en del positiva egenskaper såsom att cementen blev seg och elastisk vilket gjorde den lätt att arbeta med. Detta i kombination med att den är väldigt väderbeständig gjorde eterniten till en överlägsen produkt för tak och fasadbeläggning. Eternitplattor och eternittak blev snabbt populärt i Sverige och det finns därför än idag i och på många byggnader.

Vid delning, sågning eller slipning av eternitplattor så bildas ett damm som är farligt vid inandning. Det är därför viktigt att eternitmaterial och arbete med eternittak utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Så om ni har eternittak som behöver repareras eller rivas eller kanske eternitplattor i fasaden så kan vi hjälpa er.

Vi kan även hjälpa till med provtagning och miljöinventering vid misstanke om asbest.