Trygga entreprenadprojekt utan överraskningar

Rikstäckande entreprenör med lokala förankringar och kontor som täcker hela Sverige

Nyheter

Nytt projekt med bulleråtgärder i Norra Norrbotten

EPT kommer via ramavtalet med Trafikverket att utföra bulleråtgärder längs väg i Norra Norrbotten.

Projektet avser 50 utsatta fastigheter i Pajala, Övertorneå, Överkalix samt Kiruna kommun som kommer att får åtgärder i form av nya fönster, dörrar samt ventiler. Arbetet beräknas starta i Mars och vara klart till Vintern 2021

EPT har dom senaste åren specialiserat sig på just såna här projekt och är idag ledande inom Sverige inom området samt Trafikverkets största leverantör på bulleråtgärder. EPT specialiserar sig idag på 2 olika områden, bulleråtgärder samt komplexa fönsterbyten till flerfamiljshus.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt.

Har ni frågor om buller eller om ramavtalet? Kontakta då våran avtals ansvarig Peter Cederholm

Bulleråtgärder längs Nynäsbanan

EPT har vunnit upphandlingarna om etapp 1 och 2 i Trafikverkets stora Stockholmprojekt "Ej spårnära bulleråtgärder Nynäsbanan". I dessa nya avtal ska ca 180 st fastigheter i Stockholm och Huddinge kommun få bulleråtgärder i form av nya fönster, dörrar samt ventiler. Arbetet beräknas starta i Januari och vara klart till sommaren 2021.

Dessa avtal är etapp1 och 2 av totalt 4 st etapper i projektet.

Läs mer om projektet här på Trafikverkets hemsida

EPT har dom senaste åren specialiserat sig på just såna här projekt och är idag ledande inom Sverige inom området samt Trafikverkets största leverantör på bulleråtgärder.

EPT specialiserar sig idag på 2 olika områden, bulleråtgärder samt komplexa fönsterbyten till flerfamiljshus.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt. Nu är vi ett steg närmare verksamhetsmålet att bli ett av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar VD, Peter Cederholm

Nationellt ramavtal med Trafikverket

Innan sommaren så ingick EPT ett ramavtal med Trafikverket avseende bulleråtgärder längs Sveriges vägar samt järnvägar.

Avtalet har precis kommit igång och det finns många utsatta områden i Sverige som behöver åtgärder för att få bättre inomhusklimat.

Inom ramavtalet har Trafikverket rätt att avropa åtgärder till ett värde upp till 5 milj per projekt utan att behöva gå ut på LOU.

Vi hoppas att med detta avtal kunna hjälpa så många fastighetsägare och boende som möjligt för ett bättre klimat.

Har ni frågor om buller eller ramavtalet? kontakta då våran avtals ansvarig Peter Cederholm

Bulleråtgärder Västra Stambanan i Skövde Kommun

EPT vinner en stor upphandlingen om bulleråtgärder längs Västra Stambanan genom Skövde kommun.

I detta nya avtal ska ca 150 st fastigheter i Skövde få bulleråtgärder i form av nya fönster, dörrar samt ventiler. Arbetet beräknas starta i Mars 2021 och vara klart till sommaren 2022.

Dessa åtgärder är en del av Trafikverkets alla Nationella projekt avseende bulleråtgärder.

Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen och är en av de myndigheter som arbetar för att nå uppsatta riktvärden för bullernivåer. Dom arbetar också för att bidra till kvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Den övergripande strategi är att minska bullret för de mest utsatta, genom att dämpa och skärma av. Bullerskydd ska vara effektivt, men det ska också passa in i den befintliga miljön.

EPT har dom senaste åren specialiserat sig på just såna här projekt och är idag ledande inom Sverige inom området samt Trafikverkets största leverantör på bulleråtgärder.

Trafikverkets hemsida kan ni läsa mer om dom Nationella bulleråtgärderna

Projekt genomfart Ludvika

EPT kommer via ramavtalet med Trafikverket att utföra buller åtgärder längs riksväg 50 i projektet genomfart Ludvika.

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna.

Ombyggnaden sker för att skapa en bättre trafiksituation i Ludvika och är viktig för att tillgodose de olika trafikbehoven som finns i staden. Den nya genomfarten kommer förbättra möjligheten till arbetspendling och underlätta för näringslivets transporter.

Projektet kommer att påbörjas med inventering under Oktober. Sedan kommer bullerskydds arbetena att påbörjas under Februari och pågå till Maj 2021.

EPT tillsätter en till Projektkoordinator

EPT kan med stor glädje meddela att vi fått in en till projektkoordinator i företaget!

Hannah kommer till stor del jobba med våra fönsterentreprenader runt om i Sverige. Men även arbeta med våra bulleråtgärder som vi utför. Hannah kommer utöver det att vara ansvarig för eftermarknad och service.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt. Nu är vi ett steg närmare verksamhetsmålet att bli en av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar Peter Cederholm

Hannah börjar sin tjänst 30 December och kommer att kunna nås på 08-510 10 555

Vid frågor kontakta Peter Cederholm, 070 382 99 45 #eptnytt

Pilot projekt längs Södra Stambanan Boxholm-Linköping

EPT förlänger arbetet längs södra stambanan med ett nytt projekt.

Detta projekt är speciellt då detta är ett pilot projekt där EPT ihop med Trafikverket kommer att prova en helt ny modell när det gäller bulleråtgärder.

I åtagandet ingår inte bara utförandet av åtgärderna utan även inventering samt beräkning av ljud nivåerna inomhus.

I detta nya avtal ska ca 250 st fastigheter mellan Boxholm och Linköping få bulleråtgärder i form av nya fönster, dörrar samt ventiler.

Arbetet med denna etapp beräknas starta i Januari med inventeringar och vara klart till våren 2021.

EPT har dom senaste åren specialiserat sig på just såna här projekt och är idag ett av dom ledande företagen i Sverige inom området.

EPT specialiserar sig idag på 2 olika områden, bulleråtgärder samt komplexa fönsterbyten till flerfamiljshus.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt. Nu är vi ett steg närmare verksamhetsmålet att bli en av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar VD, Peter Cederholm #eptnytt #bulleråtgärder #inventering

Bulleråtgärder Norra Stambanan, Ljusdals kommun

EPT vinner upphandlingen om bulleråtgärder längs Norra Stambanan. I detta nya avtal ska ca 80 st fastigheter i Ljusdals kommun få bulleråtgärder i form av nya fönster, dörrar samt ventiler.

Arbetet beräknas starta i Januari och vara klart till hösten 2020.

EPT har dom senaste åren specialiserat sig på just såna här projekt och är idag ett av dom ledande företagen i Sverige inom området.

-Detta är ett steg närmare vårat mål att bli Sveriges ledande företag inom området, berättar Peter Cederholm

EPT specialiserar sig idag på 2 olika områden, bulleråtgärder samt komplexa fönsterbyten till flerfamiljshus.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt. Nu är vi ett steg närmare verksamhetsmålet att bli en av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar VD, Peter Cederholm #eptnytt #bulleråtgärder

Nytt avtal med Trafikverket

EPT förlänger arbetet längs södra stambanan med etapp 4. I detta nya avtal ska ca 100 st fastigheter i Hässleholms kommun få bulleråtgärder i form av nya fönster, dörrar samt ventiler.

Arbetet med etapp 4 beräknas starta i Januari och vara klart till sommaren 2020. EPT har dom senaste åren specialiserat sig på just såna här projekt och är idag ett av dom ledande företagen i Sverige inom området.

-Detta är ett steg närmare vårat mål att bli Sveriges ledande företag inom området, berättar Peter Cederholm

EPT specialiserar sig idag på 2 olika områden, bulleråtgärder samt komplexa fönsterbyten till flerfamiljshus.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt. Nu är vi ett steg närmare verksamhetsmålet att bli en av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar VD, Peter Cederholm #eptnytt #bulleråtgärder

Fönsterbyte Brf Skytten 3, Solna

Lagom till midsommar avslutar vi projektet Brf Skytten 3 som ligger på Nybodagatan 6 i Solna.

Projektet har pågått under 2 månader och under den tiden har 49 balkonger sanerats från asbest samt fönsterbyte på ca 320 enheter inkl nya balkong bröstningar.

Vi hoppas föreningen och dom boende är lika nöjda som vi med resultatet!

I detta projekt monteras fönster från SSC (Skellefteå snickericentral) #eptnytt #fönsterbyte #Solna #sanering #asbest #asbestsanering #eptab #brf

Fönsterbyte på Kv Nebulosan 32

Efter sommaren kommer vi starta fönsterbytet på Kv Nebulosan 32. Totalt är det ca 150 enheter som ska bytas ut. Arbetet beräknas börja under v 36 och kommer pågå under ca 4 veckor. I detta projekt har valet av fönster landat på Maximal Compact.

Vi tackar fastighetsägaren Pribidas för förtroendet och hoppas att ni kommer bli mycket nöjda med resultatet! #eptnytt

Fönsterbyte på Brf Solregnet i Solna

Ett av våra projekt som pågår just nu är Fönsterbyte åt föreningen Brf Solregnet i Solna.

På detta projekt är det våran duktiga Montageledare Herman som ser till att arbetet går framåt.

Projektet beräknas vara klart i November och består av fönsterbyte av 852 enheter. #eptnytt

Nytt projekt gällande bulleråtgärder

EPT har i veckan ingått avtal med Trafikverket gällande etapp 3 av bulleråtgärder längs Södra Stambanan i Skåne. Totalt i detta avtal ska ca 90 fastigheter bullersaneras i form av nya fönster, dörrar samt åtgärdande av friskluftsventiler. Projektet beräknas starta i början av Augusti och ska vara slutfört till Februari.

EPT med personal har dom senaste åren specialiserat sig på bullersaneringar i for av fasadåtgärder.

-Detta är ännu ett steg mot vårat mål att bli ett av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar Peter Cederholm

Vid frågor kontakta Peter Cederholm, #eptnytt #bulleråtgärder

EPT tillsätter en Projektchef / Senior advisor

EPT kan med stor glädje meddela att vi precis avslutat samtal och fått in en projektchef / senior advisor i företaget. Jerry Edström kommer från ett konsultuppdrag som projektchef och vi är mycket glada att han valt att börja arbeta med oss!

-Jerry kommer med sin enorma kunskap och långa erfarenhet bidra mycket till EPTs fortsatta utveckling. Vi har fått in en medarbetare som har över 30 års erfarenhet av fönsterprojekt och projektledning.

Jerry kommer till stor del jobba med våra bullerprojekt runt om i Sverige. Men även ansvara över dom större fönsterentreprenader som vi utför. Han kommer även att ingå i styrelsen och bidra med att utveckla organisationen.

-EPT har senaste åren haft en stark och positiv utveckling. Vi fortsätter att utveckla företaget och organisationen så vi kan nå våra mål samt vår vision att långsiktigt växa med lönsamhet och kvalitetsförbättringar med våra kunder och samarbetspartners. Att på sikt vara förstahandsvalet när det gäller pris, kvalitet och relationer i nya fönsterprojekt. Nu är vi ett steg närmare verksamhetsmålet att bli en av Sveriges ledande företag inom branschen, berättar Peter Cederholm

Jerry kommer att kunna nås på 070 719 38 55

Vid frågor kontakta Peter Cederholm, 070 382 99 45 #eptnytt

Bulleråtgärder i södra Sverige

EPT har i veckan ingått avtal med Trafikverket gällande bulleråtgärden längs Södra Stambanan i Skåne!

Totalt i detta avtal ska ca 70 fastigheter bullersaneras i form av nya fönster, dörrar samt åtgärdande av friskluftventiler. Projektet beräknas starta i mitten av April och vara slutfört i December.

#eptnytt #bulleråtgärder

Fönster

Skaala